Close up of engineering drawing with callipers focus on metal part

Enginyeria

En col·laboració amb els nostres clients, oferim solucions completes que van des del disseny fins al lliurament final.

Steel Products

Aprovisionaments

Ens fem càrrec de la gestió de la compra del material de les peces que fabriquem així com de tots els elements necessaris per dur a terme els posteriors muntatges dels conjunts.

High-speed drill.

Mecanització

Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients en cada moment: prototipus, pre-sèries i sèries (petites, mitjanes i grans).

Revisió i optimització dels nostres processos de fabricació mitjançant la utilització de programes CAD-CAM que ens permeten mecanitzar les peces més complexes amb la màxima eficàcia

Mecanització de materials diversos: ferro, acer, inoxidable, alumini, llautó, bronze, niló, …

Detail of a rendered and partially blurred periodic table of the elements. Other elements and isotope charts:

Tractaments

En aquells supòsits que sigui necessari l’aplicació d’un tractament, la nostra empresa disposa d’una sèrie d’empreses col·laboradores per tal de dur-lo a terme, ja es tracti de tractament tèrmics (per exemple: estabilització, normalització, tremp, nitruració, cementació, etc), com si són recobriments superficials (per exemple: desgreixatge, poliment, anodinat, electrozincat, bicromatat, cromat, niquelat, pintura, etc).

CLAUS

Muntatge

Oferim als nostres clients el servei de muntatge.

Els processos d’assemblatge i les pautes de control s’estableixen de forma conjunta amb els clients per tal d’assegurar el funcionament correcte i assolir la qualitat demandada.

Magatzem

Posem a disposició dels nostres clients un magatzem amb la finalitat de:

  • Emmagatzemar les peces que formen part dels conjunts que posteriorment es muntaran.
  • Poder disposar d’un estoc per fer front a diverses situacions imprevistes (ruptura d’estoc, increments puntuals de necessitats…).
TRANSPORT600

Logística

Ens ocupem de l’enviament de les peces al seu destí, escollint en cada moment la millor opció per tal d’atendre les necessitats del client.