Empresa

Qualitat

La nostra empresa treballa actualment per tal d’assolir la norma ISO 9001:2008. El
sistema de qualitat va destinat a assolir la satisfacció total dels nostres clients i
implica de forma directe a tot el personal de la nostra empresa.
Per tal d’assolir el nostre objectiu de qualitat dels productes que fabriquem, disposem dels mitjans següents:

Màquina tridimensional, Global “A” Image, model 555
Aquesta màquina de medició (CCM) de pont, ens permet arribar a una precisió de
fins a 0.08 um.
El recorregut útil de mesura (mm.) és el següent: X=500 / Y = 500 / Z=500.

Altres mitjans
Micròmetres interiors, exteriors, calibres digitals, etc

Filosofia

“La satisfacció dels nostres clients, la nostra raó de ser”
Més de 50 anys d’història ens han transmès una sèrie de valors (disciplina, esforç, perseverança, responsabilitat, treball en equip, …), que, juntament amb les capacitats (afany de superació autocrítica, predisposició al canvi, …) de les generacions posteriors, ens permeten assolir el nostre objectiu: Qualitat i Servei.

Política Mediambiental.
Florencio Oliveras, S.A., amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament sostenible i la protecció del nostre entorn natural, du a terme una política que ens permet complir amb la normativa vigent i minimitzar els riscos mediambientals mitjançant:
– L’estalvi d’energia.
– La reducció de la producció de residus
– El reciclatge
– La formació dels nostres empleats i foment de la seva responsabilitat amb el medi ambient.

Altres
Florencio Oliveras, S.A., col·labora amb les universitats i altres centres de Formació (Fundació Eduard Soler).

Instal·lacions

500 m2 destinats a fabricació
250 m2 destinats a muntatge
250 m2 destinats al emmagatzematge