foto_maq_pont_global

La nostra empresa treballa actualment per tal d’assolir la norma ISO 9001:2008.

El sistema de qualitat va destinat a assolir la satisfacció total dels nostres clients i implica de forma directe a tot el personal de la nostra empresa.

Per tal d’assolir el nostre objectiu de qualitat dels productes que fabriquem, disposem dels mitjans següents:

Màquina tridimensional, Global “A” Image, model 555

Aquesta màquina de medició (CCM) de pont, ens permet arribar a una precisió de fins a 0.08 um.

El recorregut útil de mesura (mm.) és el següent: X=500 / Y = 500 / Z=500.

Altres mitjans

Micròmetres interiors, exteriors, calibres digitals, etc.

Màquina de marcatge

Si el client ho desitja, podem marcar les peces fabricades.