500 m2 destinats a fabricació
250 m2 destinats a muntatge
250 m2 destinats al emmagatzematge