Avís legal

Aquest lloc web i el domini són propietat de l’empresa FLORENCIO OLIVERAS SA amb domicili al carrer Vallespir, número 9 del polígon industrial Escola Llar, CP 17800 Olot, CIF A-17028309, tel. +34 972 262 401 i correu electrònic info arrova florencio-oliveras.com. FLORENCIO OLIVERAS SA figura inscrita al Registre Mercantil de Girona tom 247, foli 31, full GI-4.791, inscripció 11a.

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys pertanyen a FLORENCIO OLIVERAS SA o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. FLORENCIO OLIVERAS SA presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. FLORENCIO OLIVERAS SA n’autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a FLORENCIO OLIVERAS SA que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Les dades personals obtingudes per mitjà del formulari de contacte d’aquest lloc només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Només s’incorporaran a un fitxer o tractament de dades en el cas que s’establís una relació contractual entre la persona titular de les dades i FLORENCIO OLIVERAS SA.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de l’empresa FLORENCIO OLIVERAS SA o de tercers. FLORENCIO OLIVERAS SA no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

FLORENCIO OLIVERAS SA informa que aquest lloc web no utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

FLORENCIO OLIVERAS SA no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a FLORENCIO OLIVERAS SA. Tampoc no se’n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FLORENCIO OLIVERAS SA.

FLORENCIO OLIVERAS SA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo

FLORENCIO OLIVERAS SA no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a la FLORENCIO OLIVERAS SA (framing).

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.